2015-11-02 19:45 #0 av: Magi-cat

.....Somnar

Sömn är allt annat än att sova bort tiden - den är nödvändig för inlärning av en uppgift och hjälper hjärnan att konsolidera vad man lärt in. Hittills har man inte vetat riktigt hur, men en ny studie hjälper forskarna att precisera vilken frekvens av hjärnvågor och vilka regioner som är inblandade i inlärning av motoriska färdigheter. I testet användes en fingerisättningsmodell, typ som när man spelar piano.

Man fann 5 olika frekvenser hjärnvågor i åtta hjärnregioner (fyra distinkta i varsin hjärnhalva) som aktiverades.

Man hade kanske väntat finna att den hjärnregion som styr motorisk (rörelse) kontroll skulle aktiveras mest, men i stället såg man signifikanta förändringar motsatt sida mot den hand som tränat.

Nu ska man gå vidare med visuell (syn) träning och se om resultaten blir likartade.

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130820185657.htm