Vetenskap; forskning; teorier

Musik påverkar hjärnan

2015-11-02 21:33 #0 av: Magi-cat

Musik har alltid spelat en väsentlig roll för människan. Från flöjter av ben och rytminstrument till dagens närmast obegränsade tillgång av ett högst varierat urval.

Alla älskar väl musik, men varför egentligen? Och hur påverkar musiken hjärnan?

Här nedan är en lättläst länk med bilder på vilka delar av musiken som påverkar olika hjärnområden.

Först kommer tonerna in genom ytterörat där vätskan i innerörat sätts i vibration som av nervceller omvandlas till elektriska impulser.

Dessa impulser tas om hand i olika centraler i hjärnan: (enligt denna artikel:) rytm behandlas i vänsterhjärnan på två ställen och ett i höger sida av cerebellum. (=lilla hjärnan med bl.a. motorisk koordination). Själva tonaliteten med melodi och harmoni behandlas i prefrontalcortex (främre barken), temporalloben (tinning) och cerebellum. 

Båda hjärnhalvorna är således involverade.

Sång behandlas naturligt nog i de språkliga delarna, samt även i visuellt centrum. Samt förstås berörs också känslohjärnan av musik....

Att lyssna på (och ev att själv utöva) musik är allt annat än bortkastat tidsfördriv: det förbättrar den språkliga förmågan och påverkar kroppen på olika positiva sätt. (Jag utgår ifrån att det är skillnad på olika sorts musik och att de kan påverka väldigt olika. Kommer ihåg bokenMozarteffekten...http://www.lararnasnyheter.se/FS_12_01_tema_olikaronomhurhjarnan.html)

Väldigt intressant är också när man kombinerar musik och hjärnrytmer och uppnår effekter genom att matcha dem.

http://www.popsci.com/science/article/2013-02/your-brain-music-infographic

Tidigare har man bara fått kunskap om musikens olika platser i hjärnan genom att studera personer som fått olika hjärnskador. De har då förlorat vissa delar av musikupplevelsen, beroende på var skadan finns.

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2015-11-02 21:35 #1 av: Magi-cat

 Neurologen Oliver Sacks, (nu tyvärr avliden) , har skrivit flera populära och läsvärda böcker om hjärnan, bl.a. Migrän, Det inre ögat och Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt.

I "Det inre ögat" berättar han om Lilian, konsertpianisten som plötsligt tappade förmågan att läsa noter. Hon spelade konsert och man hade oväntat ändrat i programmet. I stället för den planerade Mozarts 21:a pianokonsert skulle hon framföra Mozart nr 19. I vanliga fall inga som helst problem, men den har gången var partituret helt obegripligt!

Hon tittade på noterna, såg linjer, noter och notsystem - men det sade henne ingenting! Det måste ha varit en fruktansvärd känsla! 

Lyckligtvis gick det bra ändå - hon framförde konserten ur minnet....Vilken bedrift!

Lilian hade fått en skada i synbarken i bakre halvan av hjärnan. Så småningom blev oförståelsen för noterna värre så hon inte längre kunde uppträda. I stället framträdde en annan förmåga: Hon kunde höra ett stycke musik på radion och arrangera om den för piano helt på gehör, i huvudet! Den mest komplexa musik kunde hon hålla kvar i sitt huvud och även spela upp den. 

Men hon kunde inte längre läsa noter eller uppträda för större publik.

Hjärnan är verkligen märklig i sin flexibilitet....

http://sv.wikipedia.org/wiki/Oliver_Sacks

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-04-29 07:28 #2 av: Magi-cat

Ett kort klipp, men mycket intressant, om hur musik påverkar hjärnan!

Flera hjärnområden tas i bruk, inte bara det auditiva. Musik påverkar känslor så att om man lyssnar på sorgsen musik är man benägen att uppleva ett ansikte som sorgset och tvärtom.

Det är också bra att spela musik för stroke-patienter....

Och så blir man mer intelligent av att spela musik, helst ska man börja som barn...

http://www.sciencealert.com/watch-this-is-your-brain-on-music

Dementa människor borde få lyssna på mycket musik och delta i sång! Ofta sitter musikminnet mycket bättre än andra minnen...

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-05-24 18:30 #3 av: Magi-cat

FMT - Funktionsinriktad musikterapi.

"I dag förekommer musikterapibegreppet i en rad olika sammanhang. Begreppet musikterapi används inom så skilda områden som allmän musikverksamhet inom vård och omsorg, specialpedagogik, psykodynamiska inriktningar, olika typer av specialiserade musiklyssningsmetoder samt inom FMT-metoden.

Numer är det vedertaget att göra en åtskillnad mellan olika former av musikutövande där musiken och musicerandet i sig utgör det huvudsakliga målet, och musikterapi där musiken används som medel för att uppnå olika typer av behandlingseffekter.."

http://www.fmt-metoden.se/fmtsite/index.html

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2016-10-13 21:36 #4 av: Magi-cat

Musik är något av en universalmedicin! T.o.m. bättre än idrott!

" Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosam än idrott, säger hon.

Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. Men musiken, den aktiverar hela hjärnan."

Musik borde användas mer i skolan. I artikeln föreslås att om man börjar skoldagen med 15 min musik hjälper det koncentrationen under dagen, det är bra för att lyssna och förstå, för finmotoriken och abstrakt gestaltning.
Och så är det trevligt och gynnar samarbete och gemenskap, skulle jag vilja tillägga.

https://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/01/musik-ar-battre-halsan-idrott

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2017-02-07 09:36 #5 av: Magi-cat

The Happy song gör bebisar glada. Glad 

Någon som provat?

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/we-created-a-song-that-makes-babies-happy/

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2017-05-10 14:28 #6 av: Magi-cat

Katharina Dahlbäck vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet säger att det finns en gynnsam korsbefruktning mellan språk och musik. Musiken påverkar språkinlärningen och språket påverkar musikaliteten.

Därför vore det befrämjande för språket om man använde mer musik på svensklektionerna, om man spelade och sjöng. Lyssnar på musik

En annan positiv effekt är att musiken främjar det sociala samspelet mellan eleverna.

källa: Språk-tidningen 2017:04

Det vore ju ett trevligt sätt att lära sig språket!

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2018-04-02 07:50 #7 av: Magi-cat

TED-lektion om Beethoven, hjärnan och ljuv musik.

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl
2018-05-18 08:21 #8 av: Magi-cat

Artikel från 2015, men bra, om musik och den kulturella hjärnan. GladLyssnar på musik

Musik dämpar stress, dämpar startsteget för inflammationer, tycks stärka försvaret mot infektioner och kan (enligt ett par studier) lindra allergiska reaktioner.

Framför allt har man i 22 av 25 studier funnit att musik ger en lugnande och avstressande effekt. 

http://www.kulturellahjarnan.se/2015/03/10/musik-stress-immunforsvar-och-halsa/

Hjärta "Den här gången ska Hypatia försvaras."

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant och Oförklarade fenomen.

Anmäl