2015-11-12 21:00 #0 av: Magi-cat

Har vi en stopwatch i hjärnan? För tidens mätning har vi inga sinnen, inga receptorer. Ändå kan vi ganska bra avgöra tidens gång.

Men ibland tickar inte den inre klockan i samma takt. När något traumatiskt inträffar går tiden subjektivt långsammare, den tycks utdragen.

I en studie fick försökspersoner titta på antingen en skrämmande, neutral eller sorglig film och sedan ange hur lång tid som hade förflutit.

De som hade sett den skrämmande filmen tyckte att tiden gick långsammare. När man blir rädd sker fysiologiska förändringar, hjärtfrekvens ökar och blodtrycket går upp. Dessa kroppsliga förändringar får den interna klockan att sakta ned.

Den sorgliga eller neutrala filmen gav inte dessa fysiologiska förändringar och tidsuppfattningen förblev intakt..

"There is no single, uniform time, but rather multiple times which we experience. Our temporal distortions are a direct translation of the way in which our brain and body adapt to these multiple times, the times of life."

http://brainblogger.com/2013/04/04/the-brains-stopwatch-emotions-and-time-perception/

Alla har vi säkert upplevt tillfällen när tiden verkat som utdragen och onaturligt långsam.