2015-12-15 08:19 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Brocas område eller Broca's area är ett område i hjärnan som styr den motoriska talförmågan.

Detta område där tankar blir till ord är beläget i vänster pannlob.

Dr Paul Broca har gett sitt namn åt området. Han upptäckte de redan 1861 när han obducerade två patienter med nedsatt talförmåga.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Brocas_omr%C3%A5de

"Hjärnan" Olson/Josephson 2012

https://en.wikipedia.org/wiki/Broca%27s_area