2015-12-22 07:00 #0 av: Magi-cat

Inte bara fingeravtryck är unika, hjärnavtryck, "brainprints", är det också...

Genom att studera 126 st friska vuxna med fcMRI-skanner har man funnit att individens  "hjärnavtryck" är så unikt att det med nästan fullständig säkerhet kan användas för att identifiera en specifik person bland andra.

Bäst utslag gav det att studera det frontoparietala nätverket som är involverat i att fokusera uppmärksamheten bl.a.

Det här är dock inte något man använder sig av eftersom det finns andra metoder. Men ett användningsområde för den här typen av skanning skulle kunna vara att identifiera personer som löper risk att utveckla schizofreni t.ex.

http://www.scientificamerican.com/article/brainprints-can-identify-an-individual-out-of-a-crowd-with-99-percent-accuracy/