2016-01-08 20:54 #0 av: Huygens

En astrocyt är en gliacell som medverkar till att blodhjärnbarriären upprätthålls. Astrocyter är också viktiga signalbärare och hjälper troligen buddhistmunkar att bilda gammavågor under meditation.