2016-02-02 10:51 #0 av: Magi-cat

Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna med ca 22 000 drabbade i Sverige.

Att järn som ansamlas i hjärnan har samband med Parkinsons och andra neurodegenerativa sjukdomar har varit känt sedan en tid.

I en ny studie vid  the Andersen lab at the Buck Institute for Research on Aging undersöks det här sambandet mellan överskott av järn och Parkinsons sjukdom närmare.

Studien visar att neuron i hjärnan förstörs av överskott av järn genom att lysosomer skadas. 

Lysosomer är strukturer i cellerna som är involverade i en process som kallas autofagi. De bryter ner skadade proteiner och bygger upp nya av beståndsdelarna.

Lysosomerna förmodas vara inblandade i fler neurodegenerativa sjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom. Med stigande ålder försämras lysosomerna och kan inte utföra sitt arbete tillräckligt bra och hela den här återvinningsprocessen försämras.

En upptäckt man gjort nyligen är att en av lysosomernas viktiga uppgifter är att förvara järn på ett sådant sätt i cellen att det är ofarligt och inte deltar i en oxidativ process.

Förstås, säger författarna till studien, är inte järn och lysosomerna den enda orsaken till Parkinsons sjukdom. Men den senaste studien ökar kunskaperna om länken mellan oxidativ stress och neurodegeneration.

http://www.medicaldaily.com/parkinsons-disease-excess-iron-370884