2017-05-01 18:00 #0 av: Magi-cat

Amygdala är den lilla mandelformade strukturen långt inne i hjärnan. Den brukar ibland benämnas med "rädslecentrum" och liknande begrepp.
"Amygdala tros ha en viktig funktion i hjärnans emotionella nätverk och spelar stor roll vid uppkomsten av såväl negativa som positiva känslor." enligt Wikipedia.

Men det är långt mer komplicerat än så. 

Idén (enligt länken är det inte stort mer än just en idé) har uppkommit genom att man studerat djur med skadad amygdala och funnit att de inte blir rädda som med intakt amygdala. (vilket är ett faktum)

När friska människor exponeras ökar den neurala aktiviteten i amygdala och kroppsreaktioner svarar med svettning och ökad hjärtfrekvens, även om de inte uppfattar hotet medvetet.

Men amygdalaaaktivitet innebär inte att personerna känner rädsla.
Poängen är att även om amygdala står för beteende- och fysiska responser på hot, kan man inte dra slutsatsen att amygdala svarar för känslan "rädsla".
Av korrelation följer alltså inte kausalitet...

" Actually, there are two confusions involved: (1) because we often feel afraid when we are responding to danger, fear is the reason we respond the way we do; and (2) because the amygdala is responsible for the response to danger, it must also be responsible for the feeling of fear."

Amygdala har en roll i känslan rädsla, men inte i den form vi populärt beskriver.
Den ansvarar för att upptäcka och svara på rädslor, men ger inte känslan rädsla, annat än indirekt. 

" My hypothesis, then, is that the feeling of “fear” results when the outcome of these various processes (attention, perception, memory, arousal) coalesce in consciousness and compel one to feel “fear.” This can only happen in a brain that has the cognitive wherewithal have the concept of “me,” or what Endel Tulving has called “autonoetic consciousness.” "

https://www.psychologytoday.com/blog/i-got-mind-tell-you/201508/the-amygdala-is-not-the-brains-fear-center

Intressant, att ge en fördjupad bild av en inrotad vana att se amygdala som "rädslecentrum". Men det kan vara förenklat, som så mycket annat...