2016-03-14 11:53 #0 av: Sabinan

Skadorna efter fysisk misshandel läker fort men skadorna på hjärnan kan bli långvariga, ibland livslångt.
Vissa siffror tyder på att ca 33% av kvinnorna som sökt sig till psykiatrin har blivit utsatta för våld.

Människor är sociala varelser. Från vår födelse har vi inbyggt i våra hjärnor att andra människor agerar välvilligt mot oss och inte är farliga för oss. När detta inte sker utan vi är med om våld, ökar risken för långvariga psykiska problem, vår världsbild skadas och hela världen kan plötsligt kännas farlig. 

Våldsutsatta kvinnor kan reagera med skuld och skam; skuld för att det är lättare att handskas med att man själv gjort fel, det är lättare att försöka ändra sig än att inse att ens världsbild rasat. 
Skammen är en reflex som finns hos alla flockdjur. Den är ordlös, obehaglig och kan drabba en genom att man tycker illa om sig själv, slutar äta, blir deprimerad eller, i värsta fall, tar självmord

Läs mer av detta i denna länk om våra reaktioner vid våldsutsatthet.
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/arma-sjalar-del-3-slaget-om-hjarnan/