2016-04-07 14:32 #0 av: Magi-cat

(Till sajtens lexikon Cool)

Melatonin är ett kroppseget hormon som styr sömn och vakenhet. Mörka kvällar ökar det och vi blir trötta. Däremot störs det och därmed sömnen av ljusa datorskärmar. Även neuropsykiatriska diagnoser, eller helt enkelt hög ålder, kan sätta sömnregleringen ur spel.
Melatonin produceras av tallkottkörteln från tryptofan via bl.a. serotonin.

Nivån på melatonin påverkas av ljuset och är som högst på natten.

Förutom att reglera dygnsrytmen verkar melatonin antioxiderande.

Det finns indikationer på att melatonin minskar vid depression och studier som visar att det minskar jetlag och t.o.m. lindrar tinnitus..

I flera länder säljs melatonin fritt men i Sverige är det receptbelagt. På kort sikt verkar det tämligen biverkningsfritt, men få studier finns på långtidsanvändning.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Melatonin

http://dinamediciner.se/nyheter/melatonin-en-het-fraga-bland-lakare

Läs mer:

http://fof.se/tidning/1997/8/melatonin-och-drommen-om-ungdom-och-halsa