2018-03-31 07:00 #0 av: Magi-cat

Brukar ni skilja på medkänsla och empati? 
Det är en viss begreppsförvirring här, men hjärnan vet skillnaden.

Kort uttryckt så finns det tre känslor, tre olika sätt att uppleva vad andra känner och dessa tre sätt ger olika reaktioner i hjärnan!

http://fof.se/tidning/2014/3/artikel/medkansla-och-empati-ar-inte-samma-sak#.U0URl7Xz6Ko.facebook