2016-04-24 16:49 #0 av: Magi-cat

(Till sajtens lexikon Cool)

Mensa är latin och betyder bord.

Mensa är en förening för människor med speciellt hög IQ. För att bli medlem i Mensa måste man genomgå ett standardiserat intelligenstest och få ett resultat bland de översta 2 procenten av befolkningen. I Sverige är det närmare bestämt 131 på  Wechslers IQ-skala.

Mensa bildades i England 1946 och har idag ca 100 000 medlemmar världen över. I Sverige finns drygt 5000 medlemmar i varierande åldrar.

Mensas ändamål är:

  • "Att identifiera och främja mänsklig intelligens så att den skall kunna komma mänskligheten till godo.
  • Att uppmuntra forskning rörande intelligensens natur, karakteristika och användning.
  • Att skapa intellektuellt och socialt stimulerande betingelser för sina medlemmar." (1)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Mensa

Läs mer i:

Linda Leopold: "Smartast i världen - IQ-sällskapen från insidan"