2020-05-31 19:00 #0 av: Magi-cat

Men varför njuter många av att bli skrämda och läser bloddrypande deckare om ond, bråd död och ser skräckfilmer?

Att reagera på det som skrämmer oss, säger Wasling, är evolutionärt. Rädsla och ångest aktiverar uråldriga delar av hjärnan och särskilt amygdala. Det har varit avgörande för vår överlevnad att reagera på hot. Idag är hoten annorlunda än på våra tidiga förfäders tid, men har vi ändå ett behov att hålla igång rödslan?Man har inte kunnat fastslå via vetenskapliga studier om negativa känslor som skräck är viktigare än positiva...

För inte så länge sedan var det ett folknöje att titta på avrättningar. Man tog t.o.m. med barnen för att titta. Det låter helt horribelt och vi tar spontant avstånd från det. (Ändå fortsätter bestialiska avrättningar av djur att vara festligt folknöje i vissa länder som tillåter tjurfäktning,teex.)

Stephen King talar tydligen om rädslans fobiska tryckpunkter. När dessa berörs känns det som om verkligheten vacklar och förlusten av kontroll framkallar rädsla.

 Skulle det inte räcka med att titta på Nyheterna på TV fr att vå vårt lystmäte av sorg, död och elände? Det ger inte Wasling något svar på. Kanske det inte finns något svar. En del lär hävda att det är renande fr själen (Hur begriper jag inte) Andra att det ger oss en "ställföreträdande ångest". Påhittade fasor och andras skräck gör det lättare för oss att hantera verklighetens påfrestningar.
Det är också som om skräckhistorien släopper fram det morbida. Ger det en behaglig känsla, som Wasling säger? (Jag vet inte.)

Kanske konkretiserar fiction-skräcken känslan av att vår existens är hotad och vi kan bäarbeta den, få distans till den.

Enligt forskning av Andrade/Cohen blir människorna verkligen rädda när de ser skräckfilm. Rädda på riktigt. Samtidigt ger det en njutning, Det är också den största rädslan som ger den största njutningen. Det är alltså inte bara lättnaden efter man vill åt, utan själva den njutningsfyllda skräcken. (2)

Skräckforskare, Anna Höglund vid Linnéuniversitetet säger att skräckfilmer avleder vår uppmärksamhet från det vi egentligen är rädda för (3) Så länge vi är medvetna om att vi ser film kan vi befria oss från rdslan. När vi upplever fiction-skräck pumpar adrenalinet som om det vore ett verkligt hot, men när vi inte hotas övergår känslan till eufori.(3)

Frågan om skräck kan vara skadligt för barn har diskuterats fram och tillbaka. Anna Höglund vill inte säga att skräck förstör våra barn, men man måste avfgöra från barn till barn om läpligheten i vad de tittar på och diskutera frågna. Barn skärms också av olika saker i olika åldrar. (3)

2. http://www.psykologifabriken.se/skrackfilm-vacker-dubbla-kanslor-skrack-och-njutning/

3. http://www.expressen.se/kvallsposten/darfor-alskar-eller-hatar-du-skrackfilmer/