2016-06-10 11:00 #0 av: Magi-cat

Enligt en ny studie publicerad i Lancet Neurology stod luftföroreningar för en tredjedel av den globala strokebördan under 2013.

Man har använt data från en stor studie (Global Burden of Disease Study 2013) för att uppskatta hur 17 potentiellt modifierbara strokefaktorer bidrog till strokebördan. Det är första gången detta räknats ut på global nivå.

Det forskarna kom fram till var alltså att luftföroreningar stod för en tredjedel av strokebördan, främst i utvecklingsländer. I höginkomstländer landade siffran på 10 %, vilket är mycket nog.
Det sägs ha varit en överraskning att luftföroreningar har så pass stor betydelse globalt sett. 

Inte nog med detta: 90 % av strokebördan orsakas av modifierbara faktorer! Om man kunde ta kontroll över dessa och minimera dem skulle ca 3/4 av alla strokefall i världen kunna undvikas.

I höginkomstländer var det faktorer som högt blodtryck, högt BMI, rökning naturligtvis men märkligt nog också en dålig kost fattig på frukt och grönt som bidrog mest till strokebördan.

"– Det man ser med stor tydlighet är att stroke är förebyggbart i mycket stor utsträckning. För Sveriges del förstärker detta budskapet om betydelsen av förebyggande åtgärder. Det är få andra sjukdomar som har en sådan potential att kunna minskas med hjälp av förebyggande åtgärder, säger Bo Norrving."

http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/06/10/luftfororeningar-stor-orsak-till-stroke/

Det är tänkvärt tycker jag hur mycket en förorenad miljö skadar liv och hälsa! Självklart egentligen och tyvärr tror jag inte de nya siffrorna i sig kommer att påverka så mycket i positiv riktning, men de kan alltid vara ett bidrag.

bild från pixabay.com