2016-06-12 07:00 #0 av: Magi-cat

Resultaten (publicerade i Lancet) från en ny behandling mot MS visar väldigt lovande resultat. Svårt sjuka patienter har blivit mycket förbättrade eller närmast botade. En kunde t.o.m. lämna sin rullstol och leva ungefär som vanligt..

Men, det finns ett stort MEN...Behandlingen är inte riskfri och en patient har avlidit av den.

Metoden upptäcktes av en slump i forskning om bot mot leukemi, men visade sig kunna hjälpa mot svår MS. Den går i korthet ut på att ta ut celler från patientens benmärg, döda immuncellerna och sedan injicera benmärgscellerna renade tillbaka till patienten.

Tydligen startar immunsystemet om även vid MS och slutar angripa det kroppsegna myelinet.

I 17 av 24 fall har sjukdomen setts stanna av eller gå tillbaka.

Det är ingen lätt behandling att genomgå och den erbjuds bara till de svårast drabbade. Och som sagt, den är inte helt riskfri. Man arbetar nu på att göra den säkrare.

http://www.sciencealert.com/this-radical-new-cure-for-ms-reboots-the-immune-system