2016-07-17 08:30 #0 av: Magi-cat

Psykopaters hjärnaktivitet

Att psykopater har mer eller mindre oförmåga att känna in andras smärta och avläsa plågade ansiktsuttryck än resten av befolkningen är känt sedan länge. För första gången har man nu avläst deras hjärnmönster och observerat vilka områden i hjärnan som aktiveras mer eller mindre när försökspersoner sett videos där andra människor far illa. 

Emotionellt inkännande är en grundläggande och evolutionärt gammal förmåga. Psykopater som har mindre av denna förmåga utgör ca en procent av den amerikanska befolkningen, men ca 30 % av personer i fängsligt förvar.
Fortfarande vet man dock inte vad dessa brister i inkännande beror på eller om det kan botas.

Artikeln är från 2013

http://www.medicaldaily.com/psychopaths-brain-patterns-lack-means-empathy-reveals-neuroimaging-study-245251