2016-07-21 17:47 #0 av: Magi-cat

Egentligen är det helt fantastiskt hur vi kan uppfatta tal och musik! Att så små skillnader i svängningar kan göra tal begripligt och musik njutbar...

Nya intressanta upptäckter vid Linköpings Universitet visar att de delar av innerörat som bearbetar tal och musik fungerar delvis annorlunda än andra delar av innerörat.

"För att uppfatta tal och musik måste man kunna höra lågfrekventa ljud. För att göra detta behöver hjärnan information från sinnesceller som ligger nära toppen av innerörats spiralformade snäcka. Men, denna del av innerörat är svår att studera eftersom den ligger inbäddad i ett tjockt ben som är svårt att göra hål i utan att orsaka skador. Nu har det internationella forskarlaget i ett intakt inneröra kunnat mäta hur hörselorganet reagerar på ljud."

För att undersöka hörselorganet använde man optisk koherenstomografi som vanligen används för att studera synen. Med denna teknik kan forskarna "se" hur man hör i ett intakt öra.
Man kunde då se att hörselorganet reagerar helt annorlunda på ljud i talfrekvensområdet. Detta var en ny upptäckt som går emot vad man tidigare trott.

Studien publiceras i PNAS.

https://liu.se/forskning/forskningsnyheter/1.689678?l=sv