2016-09-15 07:00 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Accumbenskärnan (lat: nucleus accumbens) tillhör vårt belöningssystem och tar bl.a. emot signaler från frontallobens hjärnbark. Den utgör en del av de basala ganglierna och räknas till det limbiska systemet.

Accumbenskärnan återfinns i den inre främre delen av hjärnan, utanför 1:a och 2:a ventriklarna och gränsar bakåt mot putamen. 

Accumbenskärnan är involverad i drogberoende. Man tror också att den är inblandad i hur vi med kroppsspråk och ansiktsuttryck kan förmedla känslolägen.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Accumbensk%C3%A4rnan