2016-10-17 19:37 #0 av: Magi-cat

(Skrevs ursprungligen på Oförklarade Fenomen i en tråd.)

Vi människor är sociala varelser och har en förmåga att anpassa oss efter egna och omgivningens förväntningar. Jag tror att vi formar hjärnan (med allt vad det innebär) i samspel med omgivningen.

Förväntas vi vara intelligenta och kompetenta, kommer vi sannolikt att bete oss så och prestera bättre.

Om vi förväntas ha bristande intellekt och låg motivation kommer vi att bete oss så och prestera sämre. 

I en studie där man jämförde resultat mellan en grupp, "professorsgruppen", som primades att tro att de var smarta och en "huligangrupp" som primades till att tro att de var ohyfsade som huliganer, presterade "professorsgruppen" betydligt bättre på kunskapsfrågor än "huligangruppen".

En icke-primad grupp uppvisade resultat mellan dessa två. 
Liknande effekter uppstod när grupper primades för hög respektive låg intelligens.

(källa om test: Katarina Gospic: "Den sociala hjärnan")

I ett annat test fick en försöksgrupp redigera meningar med ord om åldrande och ålderdom. En annan grupp hanterade meningar med neutrala ord.
När försökspersonerna efter testet (som de alltså trodde var ett språktest) skulle gå en sträcka i korridoren, fann man att de som hanterat ord om åldrande gick l å n g s a m m a r e än de som hanterat neutrala ord!

Det blev alltså en mätbar skillnad som resulterade i en fysisk effekt - efter ett enda test!

(källa Katarina Gospic)

Så viktigt är det alltså, vilken omgivning vi vistas i, hur vi bemöter och blir bemötta, vad vi ger ut för attityder till andra och hur uppmärksamma vi själva är på attityder i omgivningen. 
Tro inte på allt du ser och hör, någon kan försöka förminska dig. Men lyft dig själv och andra - hjärnan är omformningsbar och vi kan stärka den till att främja altruism, glädje, kunskap och ett gott och lärorikt socialt samspel för allas bästa.

Fokusera klokt. Le. Och glöm inte att ha roligt. (Din hjärna kommer att gilla det.)