2016-10-22 08:37 #0 av: Magi-cat

Hur det egentligen går till i detalj när hjärnan lär sig, är fortfarande ett litet mysterium.

Varje gång vi lär oss måste någonting förändras i hjärnan för att lagra inlärningen! Något i alla dessa myriader kopplingar måste förändras och göra det rätt.

Detta har nyligen undersökts i en avhandling, (‘From shape to function: growth and physical regulation of dendritic spines’) med hjälp av modeller och datasimuleringar.

Den kritiska punkten verkar vara "Mushroom-shaped spines on nerve cells" och proteinet actin som måste göra kopplingen effektiv.

(se bilden i länken)

Men det sägs att mycket finns fortfarande kvar att undersöka i den frågan och det kan ta decennier innan vi har löst upp knutarna.

http://neurosciencenews.com/the-secrets-of-the-learning-brain/?hootPostID=0480289c07348ffa528900d8efecd3f5