2016-10-25 11:37 #0 av: Magi-cat

(Till sajtens lexikon Cool)

Korfattat är accumbenskärnan en samling nervceller i framhjärnan som har betydelse vid drogberoende.

Ordets ursprung: Accumbens kommer från latinets accumbo, vilket betyder ungefär "ligga till bords tillsammans". (I det här fallet är det accumbenskärnan som ligger till bords med skalkärnan - putamen - och svanskärnans huvud.)

Funktion

Accumbenskärnan ingår i hjärnans belöningssystem och anses spela en avgörande roll vid drogberoende.

Accumbenskärnan har också betydelse för hur man, ofta omedvetet, förmedlar känslor via ansiktsuttryck och kroppsspråk.

Anatomiskt

Accumbenskärnan är en del av striatium och är belägen i basala framhjärnan. Den kallas, ofta tillsammans med tuberculum olfactorium, för ventrala striatum och räknas till de basala ganglierna.

Accumbenskärnan har ett yttre hölje och en inre märg. Ytterhöljet flyter delvis ihop med mandelkärnkomplexet (med amygdala).

Accumbenskärnan räknas till det limbiska systemet.

http://nervsystemet.se/nsd/structure_1

se bild:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Accumbensk%C3%A4rnan