2016-11-16 22:05 #0 av: Magi-cat

Kan den åldrade hjärnan verkligen ha någon fördel jämfört med yngre?

Enligt en översiktsstudie publicerad i Trends in Cognitive Sciences kan åldrande i positiv mening medföra en större förmåga att lösa kreativa problem.

Nackdelarna är en växande oförmåga att fokusera på en uppgift eftersom den kognitiva kontrollen försämras med stigande ålder.

Samtidigt kan det leda till att äldre har ett försprång när det gäller att använda gammal kunskap som tidigare bedömts som mindre relevant och att se mönster i omvärlden.

En intressant fundering till följd av detta är om det gäller även unga människor som har svårt att fokusera. Kan det också vara en fördel för dem i vissa fall? Och ja, det kan det.

"– Det kan hända att människor som är kreativa också är lite lättdistraherade och lätt upptäcker saker i sin omgivning som de kan använda på ett konstruktivt sätt. Så att ha en extremt hög kognitiv kontroll behöver ju inte alltid vara en fördel."

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6563440