2016-12-03 08:12 #0 av: Magi-cat

Enligt forskare vid Helsingfors' Universitet finns det en koppling mellan tarmens flora och Parkinsons sjukdom.

"The findings suggested changes in the microbiome of people with Parkinson's disease may contribute to their disease."

Det har i alla fall visat sig vid försöksdjurstest Oberörd och forskarna varnar för att dra för starka slutsatser om människor. Mer forskning behövs.

http://www.abc.net.au/news/2016-12-02/are-gut-microbes-involved-with-parkinsons-disease/8084182?section=science

Alltså än en gång, forskning som visar mag-och tarm-systemets stora betydelse...