2016-12-15 07:00 #0 av: Magi-cat

(Till sajtens lexikon Cool)

Det parasympatiska och sympatiska nervsystemet utgör tillsammans kroppens autonoma nervsystem. (autonom betyder att det är självständigt och icke viljestyrt.)

Man brukar säga att de båda delarna fungerar som "gas" respektive "broms". Om det sympatiska nervsystemet är "gasen", så är det parasympatiska "bromsen".

När det parasympatiska systemet aktiveras innebär det att hjärtverksamheten minskar, blodtrycket sjunker, stresshormoner minskar och må-bra-hormonet oxytocin ökar, matspjälkningsapparaten stimuleras och läkningsprocesserna är som mest igång.

I sömnstadiet är det mest parasympaticus som är aktivt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Parasympatiska_nervsystemet

Läs mer här:

http://nervsystemet.se/nsd/structure_678