2016-12-19 11:51 #0 av: Magi-cat

(Till sajtens lexikon Cool)

Det autonoma nervsystemet är den del av vårt nervsystem som inte är viljestyrt. Det styr glatt muskulatur i kroppens hålrum (blodkärl, ägg- sädesledare, urinledare m.m.), hjärtmuskulatur och körtlar.
Det reglerar livsfunktioner, såsom andning, blodtryck, hjärtfrekvens, ämnesomsättning och körtelaktivitet.

Det autonoma nervsystemet indelas i:

- Det parasympatiska nervsystemet

- Det sympatiska nervsystemet

samt numera även:

- Det enteriska nervsystemet, "bukhjärnan".

http://nervsystemet.se/nsd/structure_57

"Hjärnan", Lars Olson m.fl.