2017-01-24 08:00 #0 av: Magi-cat

Ett finländsk forskarteam vid Åbo Teknikcentrum verkar ha identifierat en ny molekyl som när den manipulerades lindrade ångest- och depressionsbeteende - hos möss. 

Då forskarna använde en blockerare mot proteinet JNK främjades nybildningen av nervceller i hippocampus, vilket verkade lindra mössens ångest och depression.

Man hoppas att upptäckten så småningom kan leda fram till nya mediciner.

JNK-blockerare används redan i kliniskt testbruk i vården av patienter med hjärtinfarkter och hörselskador, men man har inte vetat att JNK också är inblandat i känslor.

https://www.hbl.fi/artikel/finlandsk-upptackt-kan-ge-ny-behandling-av-depression/

Artikeln är knapphändig, men om detta är något lovande så lär vi få höra mer om det. I alla fall har det lärt forskarna mer om hjärnans reglering av känslor.