2017-01-27 17:00 #0 av: Magi-cat

(Till lexikon Cool)

ME är förkortningen för den neurologiska sjukdomen Myalgic Encephalomyelitis, eller CFS (Chronic Fatigue Syndrome), som den också kallats. Myalgisk betyder smärta i musklerna och Encephalomyelit betyder inflammation i hjärna och ryggmärg.

Sjukdomen är långvarig och svårt funktionsnedsättande. Den kännetecknas av extrem energibrist och vad som kallas "ansträngningsutlöst symptomförvärring" i samband även med andra symptom. Utmattningssymptomen går alltså inte bort vid vila.
Man finner ofta konstanta influensaliknande symptom, halsont, värk, magbesvär, minskad stresstolerans och en känsla av "hjärndimma".

Sjukdomen anses vara neuroimmunologisk och börjar i 75-80 % av fallen i samband med en infektion. (1)

Ca 0,4 % av befolkningen beräknas vara drabbad och vem som helst kan drabbas, vuxna som barn.

Tyvärr finns det ingen behandling, men symptomen kan lindras. Enligt studier tillfrisknar var tionde drabbad och hos många sker en förbättring med tiden. (2)
Det går inte att vila sig frisk och inte heller att träna sig frisk. I själva verket kan besvären förvärras av ansträngning. (2)

Vissa läkare förskriver stora doser B12-vitamin. (2)

Det är viktigt att söka vård om man misstänker ME. Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistoria och symptombild.

1. http://www.rme.nu/om-me-cfs

2. http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/MECFS/