2017-02-10 11:20 #0 av: Magi-cat

Dyslexi innebär mycket kortfattat problem med läsinlärningen.

Här är en intressant TED-Ed (ca 4 min) om dyslexi och hur hjärnan avkodar språket. Dyslektikerna har inte problem med att se, utan att avkoda. Men dyslexi är inte ett antingen - eller, utan vi har ett spektrum där man kan se och behandla språket på olika sätt.

http://ed.ted.com/lessons/what-is-dyslexia-kelli-sandman-hurley

Läs gärna vidare på Dyslexiföreningens hemsida:

http://www.dyslexiforeningen.se/