2017-02-12 18:26 #0 av: Magi-cat

Att hjärnan är känslig för skador, trauman, emotionella så väl som fysiska, är inte speciellt nytt eller förvånande.

Men enligt forskning är det speciellt vid två åldrar som den är extra känslig.

Den ena åldern är i tvåårsåldern. De första två åren utvecklas hjärnan i en rasande takt och vid ungefär två år är den redo för språket - babyn pratar. Att lära in ett språk tvingar in hjärnan på nya vägar, neuroner kopplas samman och nya vägar bildas.

En skada just då, emotionell eller fysisk, kan göra orsaka avbrott i den neurologiska utvecklingen, kanske i värsta fall för all framtid.
(I artikeln berättas om de rumänska barnhemsbarnens öde.Gråter)

Den andra känsliga åldern är tonåren. Då har hjärnan uppnått vuxen storlek och ska börja sortera bort hjärnvägar som inte behövs, ungefär som när man rensar sin trädgård.
Här ska hjärnan mogna emotionellt och lära sig avancerade sociala färdigheter och avancerad kommunikation.

"“At that age, they’re starting to become more understanding of social relationships and politics. It’s really sophisticated,”"

Inte så konstigt att tonåringar behöver sova mycket! Hjärnan rensar!

"What is becoming more certain, however, is the importance of stability and safety in human development, and that such stability is tied to cognitive function. At any point in time, a single major interruption has the ability to throw off the intricate workings of our brain. We may not really understand how these events affect our lives until much later—which is why efforts to unlock the secrets of the brain’s inner workings remain so vital."

https://qz.com/470751/your-brain-is-particularly-vulnerable-to-trauma-at-two-distinct-ages/?utm_source=parBBC