2017-02-28 08:26 #0 av: Magi-cat

Med en ny avbildningsteknik har man funnit ett helt nytt neuron som omsluter hela mushjärnan! Aldrig förut har man sett neuron som så sträcker sig över båda hjärnhalvorna.

Fyndet av detta neuron är så epokgörande att man t.o.m. tror det kan kasta ljus över medvetandets gåta.

Tack vare denna nya avbildningsteknik har man upptäckt tre nya neuron i däggdjurshjärnan. Det senaste omsluter hela hjärnan som en "törnekrona".

Alla tre neuronerna emanerar från en del av hjärnan som man förknippar med medvetandet. 
Detta område kallas claustrum sitter mellan putamen och insula och räknas till ändhjärnan. Den är som en tunn hinna av grå massa och har liknats vid en dirigent som medvetandegör sinnesintryck.

Upptäckten av dessa nya neuron är ytterst intressant, men det gör inte att hypotesen om medvetandet nödvändigtvis stämmer, det måste utrönas vidare.

(bild i länken nedan)

http://www.sciencealert.com/a-giant-neuron-has-been-found-wrapped-around-the-entire-circumference-of-the-brain

https://www.scientificamerican.com/article/giant-neuron-found-wrapped-around-an-entire-mouse-brain/

claustrum:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Claustrum