2017-03-07 08:01 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Putamen (=skalkärnan på svenska) 

Putamen bildar tillsammans med nucleus caudatus (=svanskärnan) och accumbenskärnan det strimmiga kärnområdet, striatum.
Dessa tre strukturer tillhör de basala ganglierna.

Själva putamen är en grå struktur som tillhör det limbiska systemet, känslohjärnan.

Putamen är involverad i all inlärning, men särskilt i s.k. implicit inlärning då man inte är medveten om vad man lär sig eller som kan vara svåra att förklara för någon annan.

Putamen är också med i känsloyttringar som avsky och förakt. Paradoxalt nog är den även inblandad i känslor som kärlek och förälskelse, men dessa känslor manifesterar sig i ett annat system än hat.

Putamen är ett centralt område vid schizofreni, då det visat sig att personer med schizofreni har en ca 15% större putamen än andra.

http://nervsystemet.se/nsd/structure_275

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skalk%C3%A4rnan