2017-03-23 17:05 #0 av: Magi-cat

I en studie vid Institutet för geriatrik i Montreal, Kanada, fann man att personer som talar två språk har lättare än enspråkiga att koncentrera sig.

Två grupper ingick i försöket: Ena gruppen var enspråkigt fransk och den andra tvåspråkigt fransk-engelsk. Alla var personer i 75-årsåldern.

Försökspersonerna i båda grupperna fick koncentrera sig på visuell information men ombads ignorera spatial information (t.ex. var i rummet föremålet fanns).

Samtidigt observerades deltagarnas hjärnaktivitet. Det visade sig att de tvåspråkiga hade lättare att sortera bort information som för tillfället inte var relevant.

De enspråkiga använde ett större område i hjärnan än de tvåspråkiga. De senare använde dessutom en del som är bättre anpassad till att lösa uppgiften.

Man tror att den bättre koncentrationsförmågan hos tvåspråkiga är en förklaring till att de oftare klarar sig ifrån demens.

källa: Tidskriften Språk - för folk i gemen och versal, 2017:02

Tidigare tråd om tvåspråkighet:

http://hjarnan.ifokus.se/discussions/56b650bbce12c45444000ece-fordelarna-med-den-flersprakiga-hjarnan