2017-04-05 16:01 #0 av: Magi-cat

Inte nog med det, den fruktos som bildas påverkar hjärnans funktion...

För första gången har man påvisat att hjärnan kan ombilda överskottsglukos till fruktos, en mekanism som tidigare var okänd. Upptäckten har gjorts av forskare vid Yale University.


Exponerad för fruktos ändras hundratals genuttryck i hjärnan, däribland gener som kontrollerar metabolismen (ämnesomsättningen), cellernas kommunikation, inflammation och hjärnfunktion.

Konsumtionen av fruktos har ökat starkt under de senaste decennierna, mycket beroende på skräpmat innehållande konstgjorda sötningsmedel. (corn syrup):

Vi ser också en ökning av diabetes typ 2, som bekant en sjukdom där värdet på blodglukos blir för högt, i stora delar av världen och många har ett för dåligt kontrollerat blodsocker.

Studien visar, att när blodglukos stiger och är högt under flera timmar, omvandlas det till fruktos i hjärnan. Detta kan alltså vara en orsak till den inverkan på hjärnfunktionen man ser vid diabetes typ 2.

Dock är forskarna noga med att framhålla en viss försiktighet i tolkningen av resultaten, då det bara är 8 personer i studien och man måste undersöka om resultaten stämmer för en större grupp.

"Regardless, this study changes the way we think about how the brain uses sugar and may lead to changes in how we target neurological complications of diabetes."

http://www.iflscience.com/brain/the-human-brain-makes-fructose-researchers-discover-heres-why-that-might-be-a-big-deal/page-2/