2017-04-26 16:14 #0 av: Magi-cat

Forskning vid KI ger hopp om att man genom att injicera virus till hjärnan vid Parkinsons sjukdom kan omprogrammera celler och på så sätt hjälpa patienterna att återfå sin dopaminproduktion.
Forskningen har gjorts på möss Oberörd

Vid Parkinsons sjukdom har man brist på neuroner som tillverkar dopamin, en signalsubstans. 
När man i försöket injicerade specialdesignade virus till hjärnan hos möss med förstörd dopamintillverkning, såg man att viruset omprogrammerat astrocyter till att kunna tillverka dopamin.

Efter fyra veckor noterade forskarna att mössens rörelser blivit bättre och mer symmetriska än hos en kontrollgrupp.

Man tror nu att samma metod att via virus omvandla astrocyter till dopaminneuroner ska kunna användas på människor. Hittills har försök in vitro gjorts på mänskliga celler. Men frågetecken kvarstår ännu och man vet inte hur det fungerar t.ex. i en åldrad mänsklig hjärna.

https://www.newscientist.com/article/2127440-injecting-virus-into-brain-may-relieve-parkinsons-symptoms/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&cmpid=SOC|NSNS|2017-Echobox&utm_source=Facebook#link_time=1491869296