2017-05-08 06:00 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Pons, eller på svenska: hjärnbryggan, är förbunden med lillhjärnan och utgör hjärnstammens kraftiga mellandel. Nedåt övergår den i förlängda märgen och uppåt i mitthjärnan (mesencephalon).

Pons innehåller kranialnervskärnor och s.k. ponskärnor som tar emot och kopplar om signaler från hjärnan.

En viktig funktion för pons är att reglera andningen.

Skador på pons kan leda till att patienten får en karakteristisk andning, vilket kan inträffa vid stroke eller efter trauma mot området.

källa, se även bilden i länken:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4rnbryggan