2017-06-02 08:43 #0 av: Magi-cat

Nio olika forskningsprojekt kring Parkinsons sjukdom får dela på tre miljoner kronor från Stiftelsen för Parkinson-forskning.
Välkommet bidrag, kan man förmoda!

"Årets anslagstagare fokuserar på allt mellan att titta på ögonbottenförändringar som möjliga biomarkörer för att kunna ge en prognos vid Parkinson sjukdom till forskning kring hur livskvalitén för personer med Parkinsons och deras närstående ska kunna öka.

Martin Hallbeck som tittar på hur spridningen av sjukdomen kan stoppas i hjärnan var en av de som fick pengar och tackade samtliga donatorer.

– Det är jättevärdefullt för oss att kunna få ta del av dessa pengar. Jag vill också passa på att betona att det är många som står bakom forskningen på LiU och att det är en stor gruppinsats."

Ett viktigt projekt som får pengar är personcentrerad vård för ökad livskvalitet, en Parkinson-skola för drabbade och deras anhöriga.

https://liu.se/artikel/parkinsonsstiftelsen-delade-ut-medel