2017-06-16 20:46 #0 av: Magi-cat

Stiftelsen för strategisk forskning har beviljat 29 miljoner kr till ett femårigt forskningsprojekt vid LiU.

Förhoppningen är att  ta fram en matematisk modell för att kunna förutspå sjukdomsförloppet vid MS. 

Projektet återfinns inom det intressanta tvärvetenskapliga fältet systembiologi.

"– Genom att noggrant utvärdera vilka parametrar som kan plockas ut från stora tvärsnittsstudier och dynamiska modeller av friska kontroller, räknar vi med att få information om vilka parametrar som kan härledas patientspecifikt för att beskriva sjukdomsprogression och sjukdomsaktivitet."

https://liu.se/artikel/29-miljoner-till-ms-forskning

I artikeln hittar vi också en intressant uppgift om att MS förbättras vid graviditet för att tyvärr sedan tillfälligt försämras efter graviditeten. Graviditet är som en naturlig tillfriskningsprocess, säger man, då mammans immunsystem anpassas och den immunologiska responsen som uppstår har en positiv inverkan på förloppet..