2017-12-31 07:00 #0 av: Magi-cat

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken hos barn i Sverige. (källa)

Även om kroppen klarar syrebrist längre vid nerkylning än annars, är ett drunkningstillbud naturligtvis alltid ytterst allvarligt.

En stor nyhet denna sommar är att läkare för första gången lyckats upphäva (eng: reverse) hjärnskador hos ett barn efter drunkning och återupplivning, med hjälp av en kombination av syreterapier.

Lilla Eden, två år gammal, hade ramlat i familjens swimmingpool där hon upptäcktes efter 15 minuter. Då visade hon inga livstecken, men mamman satte föredömligt igång med CPR. (hjärt- och lungräddning)

https://www.sciencealert.com/scientists-have-reversed-brain-damage-in-a-2-year-old-girl-who-drowned-in-a-swimming-pool