2017-08-09 17:36 #0 av: Magi-cat

(Till sajtens lexikon Cool)

Kortisol (eller hydrokortison) är ett steroidhormon som insöndras från binjurarna. Hos en frisk person finns alltid naturligt en viss nivå av kortisol i blodet.

Bildningen av kortisol följer dygnsrytmen. Nivån är naturligt låg på morgonen, men som högst just vid uppvaknandet.

Vid stress utsöndrar binjurarna mer kortisol och kortisolhalten i blodet stiger.
Om kortisolnivåerna blir långvarigt förhöjda trycks immunförsvaret ned och blodsockernivån höjs. Risken för hjärt- och kärlsjukdom ökar också.

Höga kortisolnivåer under lång tid antas också kunna skada nervceller i hippocampus. För mycket stress skulle i så fall kunna vara en orsak till demenssjukdom.

Vid oförmåga hos binjurarna att bilda kortisol kan patienten drabbas av Addisons sjukdom.

källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kortisol

"En bok om hjärnan", av Prof. Lennart Widén m.fl.