2017-08-22 11:20 #0 av: Magi-cat

Ett tidigt tecken på Alzheimers kan vara svårigheter att identifiera lukter.

Tidigare tester för Alzheimers har mest baserat sig på minnet. Det är problematiskt, eftersom sjukdomen kan ha börjat redan ett par decennier innan minnesproblemen gått så långt att man söker hjälp för dem.

I en studie, publicerad i Neurology, har forskare undersökt 300 försökspersoner med risk att utveckla Alzheimers eftersom deras föräldrar varit drabbade av sjukdomen. 

Forskarna fann att de som hade svårast att identifiera olika lukter (såsom tuggummi och bensin), hade mer biologiska markörer för Alzheimers än andra som hade lättare att känna igen lukter.

"“This is the first time that anyone has been able to show clearly that the loss of the ability to identify smells is correlated with biological markers indicating the advance of the disease,” said Marie-Elyse Lafaille-Magnan, first author of the study, in a statement."

Kopplingen mellan luktsinne och minne är i korthet att den olfaktoriska (=lukt) bulben och entorhinala cortex (som har att göra med minne och benämning av lukter) är bland de första områdena som påverkas.

http://www.iflscience.com/health-and-medicine/if-you-have-trouble-identifying-smells-it-could-be-an-early-sign-of-alzheimers-disease/

Förhoppningen är att man med relativt enkla test som detta kan upptäcka Alzheimers mycket tidigare och sätta in bromsmediciner.

Men jag undrar: Eftersom det inte finns någon särskilt effektiv bromsmedicin, är det då så mycket hjälp man kan lova patienten? Om man sätter detta i relation till att den drabbade och dennes anhöriga måste gå och oroa sig några år tidigare?

Det är förstås bra med ett tidigt och enkelt test, ifall man redan undrar.