2017-08-31 07:02 #0 av: Magi-cat

En video som kort förklarar autism, ca 5 min.

"Beautiful video explaining autism."