2017-09-01 07:28 #0 av: Magi-cat

En grupp forskare vid Linköpings Universitet bedriver forskning på små jonkanaler i hjärnans nervceller.

Förhoppningen är att i framtiden lyckas utveckla en medicin mot epilepsi.

Se mer i videon i länken, ca 3 min:

https://liu.se/artikel/fredrik-elinder-forskar-om-jonkanaler-i-hjarnan