2017-09-27 18:13 #0 av: Magi-cat

Ny forskning visar att nanopartiklar av plast tas upp i näringskedjan. Forskare i Lund har hittat plast i hjärnan på fiskar som ätit zooplankton. Hos fiskar som ätit små plastpartiklar påverkas hjärnan på så sätt att fiskarna blir slöare och får svårare att hitta föda.
Denna forskning gjordes i laboratoriemiljö.

Kan mikroplast i naturen påverka på samma sätt?

"– Vi tittar på polystyrenplast och där börjar det komma undersökningar att plast i starkt solljus bryts ner till nanostorlekar. Men hur det ser ut i naturen är fortfarande något som måste undersökas. Men vi har en otäck känsla av att den stora effekten av den plast vi ser i naturen kanske kommer när den har brutits ner, om den nu gör det, säger Tommy Cedervall."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sa-paverkar-plasten-fiskars-hjarnor