2017-10-06 17:03 #0 av: Magi-cat

(Till vårt lexikon Cool)

Cirkadianska rytmen (latinets "cirka dies" = ungefär en dag) är en dygnsrytm hos levande organismer. Den är inbyggd och regelbundet cyklisk med en periodlängd på ungefär ett dygn.

Den cirkadianska rytmen (eller cirkadiska klockan) är en  inre biokemisk regleraren av dygnsrytmen. Denna styr med hjälp av hormoner och anpassar individen till dygnets olika förutsättningar.

Den cirkadiska rytmen gör att vi som är daglevande vaknar i gryningen och blir trötta av brist på ljus. Nattlevande varelser reagerar tvärtom. 

Hos oss människor är det dygnsrytmskärnan i hypotalamus som reagerar på fotoreceptorer i ögat (=retinala ganglieceller) och reglerar utsöndringen av  hormoner.

Ljuset påverkar nivåerna av t.ex. kortisol, prolaktin, tillväxthormon och, kanske mest känt, melatonin.

En del växter kan producera mer pigment på morgonen för att skydda sig mot solen.

Människor kan uppvisa individuella skillnader i dygnsrytm. Vissa är morgonpigga och kvällströtta, medan andra är pigga på kvällen och morgontrötta. En vanlig förklaring av skillnaderna är att en del människor har en periodicitet som är längre än 24 timmar och således tenderar att förskjuta dygnet.

källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cirkadisk_klocka

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dygnsrytm