2090-02-02 00:00 #0 av: Magi-cat

2017 års Nobelpris i medicin/fysiologi går till Jeffrey C Hall, Michael Rosbash och Michael W Young  för deras upptäckter kring  den cirkadianska rytmen. den cellernas fantastiska mekanism som styr levande varelsers inre klocka.

Kronobiologi, kallas vetenskapsgrenen med studierna kring den inre klockan.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/02/var-fantastiska-inre-klocka