2017-10-13 14:41 #0 av: Magi-cat

Hydrocefalus (lat: hydro = vatten och cefalus = skalle) brukar också kallas vattenskalle.

Benign (godartad) vattenskalle innebär att trycket ökar i skallen, beroende på att cerebrospinalvätskan  som cirkulerar i ryggmärgskanalen och hjärnans ventriklar (hålrum) ökar i volym och/eller det normala avflödet hindras.

Barn föds ibland med förhöjda tryck i hjärnans hålrum. Det ökade trycket gör då att skallen förstoras och barnet får så kallad vattenskalle om det inte behandlas.

Ca 80 % av barn födda med ryggmärgsbråck har hydrocefalus. (1)

Vuxna och äldre kan också drabbas av hydrocefalus, då ofta orsakat av en skada på nervsystemet, såsom propp, hjärnblödning, skada eller infektion.

Symptom kan vara trötthet, huvudvärk, svårigheter att gå och inkontinens.

Behandling: En shunt, en tunn slang, kan opereras in. Shunten hjälper då till att reglera trycket så att det blir normalt. Patienten kan då i bästa fall leva ett normalt liv.

Möjliga biverkningar av shunten är blödningar eller infektion.

källor:

1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenskalle

2. https://www.1177.se/Ostergotland/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Vad-ar-hydrocefalus-och-hurbehandlas-det/