2017-11-01 14:55 #0 av: Magi-cat

Fantastiskt illustrativ sida i 3D, där vi kan se de olika hjärnstrukturerna från olika håll!

En titt i hjärnkontoret rekommenderas!

http://www.brainfacts.org/3Dbrain#intro=false&focus=Brain