2017-11-18 15:52 #0 av: Magi-cat

Som vi ser i trådarna om hypertymesi, extraordinär minnesförmåga, kan en del personer minnas och återge i stort sett allt som hänt tidigare i deras liv.

På engelska kallas det tydligen HSAM (highly superior autobiographical memory).

Nu ville forskare ta reda på om denna enastående minneskapacitet gör deras minne svårare att påverka. Kunde falska minnen inplanteras även hos dessa personer?

Och ja, slutsatsen blev att minnet kunde påverkas i lika hög grad hos de med hypertymesi, som i kontrollgruppen.

"Forskarna kunde till exempel plantera minnet av ett icke-existerande videoklipp från en flygplanskrasch hos 20 procent av hypertymesi-deltagarna, och hos 29 procent av kontrollgruppen."

http://fof.se/artikel/da-minns-till-och-med-minnesmastarna-fel

Invändas kan möjligen att det var en liten grupp som testades. Det skulle vidare vara intressant att veta hur dessa plockades ut och om det fanns individuella skillnader inom gruppen. Var det t.ex. någon som var resistent mot minnesmanipulering?