2032-12-13 07:00 #0 av: Magi-cat

(under arbete)

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/hinder-i-utvecklingen/tics-tourettes

https://www.sahlgrenska.se/w/t/tics/

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-Tourettes-syndrom-hos-barn/