2018-01-04 08:08 #0 av: Magi-cat

En amerikansk hjärnforskare har studerat frågan om vid vilken ålder vi kan börja dra slutsatser om hur bokstäver fogas samman till ord.

Resultaten visar att detta sker redan i treårsåldern, innan sambandet mellan bokstäver och språkljud står helt klart.

Engelskspråkiga barn i olika åldrar uppmanades att skriva ordet touch.
En fyraåring skrev t.ex. fpbczs, medan en femåring skrev fepiri.

Slutsatsen drogs att femåringen verkar ha tillägnat sig något om vilka bokstäver som ofta syns ihop, eftersom fepiri mer liknar ett engelskt ord än fpbczs.

källa: Språktidningen 2017:07